Search
Filters
Blog Options
Close

Terms of use

Εισαγωγή

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ηλεκτρονικού καταστήματος aloecompany.gr. Η πλοήγηση στο κατάστημα συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / πελάτη αποδοχή των όρων αυτών. Οι Όροι & η Πολιτική μπορεί να ενημερωθούν χωρίς προειδοποίηση, πλην της δημοσίευσής τους στο δικτυακό τόπο aloecompany.gr.

Πληροφορίες ιστοσελίδας

Το aloecompany.gr θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στο μέτρο του εφικτού, να περιλαμβάνει όσο το δυνατό πιο ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες, ωστόσο δε δίνει κανενός είδους εγγύηση ή υπόσχεση αναφορικά με την ακρίβεια, ενημερότητα ή πληρότητα του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Ουδεμία εγγύηση παρέχεται για τη διαθεσιμότητα των αναρτημένων προϊόντων, για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή τυχόν διαφορές στην ένταση των χρωμάτων αυτών σε σχέση με την πραγματικότητα. Το aloecompany.gr διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της περιγραφής ή/και τιμής των προϊόντων της, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

Πνευματικά δικαιώματα

Τα διακριτικά που απεικονίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα όπως σήματα, εικόνες, λογότυπα, χρωματισμοί και ονόματα είναι αποκλειστικά σήματα του aloecompany.gr και συνεργαζόμενων εταιριών και προστατεύονται από την νομοθεσία για τη Βιομηχανική Ιδιοκτησία. Η χρησιμοποίηση τους στο δικτυακό τόπο με κανέναν τρόπο δεν αποτελεί ή μπορεί να ερμηνευτεί ως εκχώρηση τους ή παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης τους, με οποιαδήποτε μορφή.

Εγγύηση

Το aloecompany.gr συνοδεύει τα προϊόντα που πωλεί μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος με τις σχετικές εγγυήσεις κατασκευαστών, όπου τέτοιες υφίστανται. Το aloecompany.gr δεν παρέχει καμία περαιτέρω εγγύηση (χρονική ή άλλου είδους), εκτός εάν κάτι τέτοιο αναφέρεται ρητά στην περιγραφή του προϊόντος κατά τη στιγμή της παραγγελίας.

Όροι παράδοσης & επιστροφής προϊόντων

Το aloecompany.gr επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των προϊόντων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Τα αποστελλόμενα προϊόντα καλύπτονται από ασφάλεια για ζημία ή απώλεια κατά τη μεταφορά. Η ισχύς της εν λόγω ασφάλειας παύει να υπάρχει από τη στιγμή της παράδοσης του προϊόντος στον πελάτη. Το aloecompany.gr δύναται να υπαναχωρήσει και να μην εκπληρώσει μία παραγγελία, αναιτιολογήτως. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να επιστρέψει στον πελάτη το τίμημα που τυχόν έχει ήδη εισπραχθεί από το κατάστημα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή κάθε επιστροφής προϊόντος είναι η πρότερη τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία με την εξυπηρέτηση πελατών του καταστήματος για την έγκριση της επιστροφής.

Ευθύνη καταστήματος

Το aloecompany.gr δεν ευθύνεται έναντι των επισκεπτών για ζημίες που τυχόν προκύψουν από, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, την επίσκεψη στις σελίδες του ιστοτόπου, τις δικτυακές επιδόσεις των εξυπηρετητών του καταστήματος, την ποιότητα και το χρονικό διάστημα εκτέλεσης της παραγγελίας, την επικοινωνία με τους υπαλλήλους του καταστήματος, εκτός εάν προκύπτει κακόβουλη πρόθεση από πλευράς της επιχείρησης. Ο χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο που πιθανό να προκύψει από την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας.

Το aloecompany.gr διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο να μεταβάλει ή και να διακόψει εντελώς την παροχή των υπηρεσιών του, προσωρινά ή μόνιμα, χωρίς προειδοποίηση, με προϋπόθεση την εκκαθάριση των εκκρεμών παραγγελιών, είτε με επιτυχή διεκπεραίωσή τους είτε με επιστροφή χρημάτων.

Ευθύνη επισκέπτη/πελάτη

Απαγορεύεται η χρήση του aloecompany.gr δια πάσης φύσης παράνομη δραστηριότητα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της αποθήκευσης, αντιγραφής ή δημοσίευσης υλικού προστατευόμενου από ιδιοκτησιακά δικαιώματα, της συλλογής προσωπικών δεδομένων άλλων πελατών ή/και επισκεπτών, της απόπειρας hacking της ιστοσελίδας, της αποστολής spam emails. Οποιαδήποτε παράνομη χρήση της ιστοσελίδας επιφέρει αυτόματα διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση και ενημέρωση των αρχών εάν προκύπτει νομικό αδίκημα.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Το aloecompany.gr σέβεται την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών και πελατών. Η ιστοσελίδα συλλέγει τα απαραίτητα στοιχεία κατά τη εγγραφή στο newsletter και κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, για να διεκπεραιώσει επιτυχώς τις προαναφερθείσες υπηρεσίες. Η χορήγηση των στοιχείων αυτών αποτελεί συναίνεση από πλευράς του επισκέπτη ή/και πελάτη στην τήρηση των προσωπικών του δεδομένων από το κατάστημα. Το aloecompany.gr διατηρεί το δικαίωμα να αξιοποιεί αυτό ή οι συνεργάτες του τα δεδομένα για σκοπούς εξατομικευμένης διαφήμισης & προώθησης αποκλειστικά των προϊόντων που παρέχονται μέσω του aloecompany.gr. Οποιαδήποτε στιγμή ο πελάτης μπορεί να ζητήσει να διαγραφούν τα στοιχεία του από τη βάση δεδομένων, εκτός αν έχει ανεξόφλητες οφειλές προς το ηλεκτρονικό κατάστημα.

Το aloecompany.gr χρησιμοποιεί cookies για αναγνώριση του επισκέπτη, διευκόλυνση της χρήσης των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος, παρακολούθησης των στατιστικών επισκεψιμότητας και στοχευμένης προώθησης προϊόντων.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι όροι αυτοί καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτούς ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Η ακυρότητα ή η ακύρωση ενός όρου δε θα επιδρά κατά κανένα τρόπο στο κύρος των υπολοίπων όρων. Για κάθε διαφορά που απορρέει από αυτούς αρμόδια δικαστήρια προς επίλυση ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.